Home » ေဗဒင္ » ေဗဒင္၀ါသနာအိုး


Posted 32 minutes ago

https://www.facebook.com/baydinwartanaroh/photos/a.542784232418952.122074.505996199431089/851556551541717/?type=1&relevant_count=1
View this post on Facebook

Posted 1 day, 2 hours ago

https://www.facebook.com/baydinwartanaroh/photos/a.542784232418952.122074.505996199431089/851003564930349/?type=1&relevant_count=1
View this post on Facebook
ပံုေလးေတြနဲ႕ ေခါင္းအုန္းေလးေတြ လုပ္ခ်င္သူေတြ အတြက္

Posted 3 days, 2 hours ago

https://www.facebook.com/ygngift/photos/a.214787562015416.1073741846.210897495737756/349711861856318/?type=1
View this post on Facebook

Posted 3 days, 2 hours ago

https://www.facebook.com/baydinwartanaroh/photos/a.542784232418952.122074.505996199431089/849990218365017/?type=1&relevant_count=1
View this post on Facebook

Posted 4 days, 4 hours ago

https://www.facebook.com/baydinwartanaroh/photos/a.542784232418952.122074.505996199431089/849252278438811/?type=1&relevant_count=1
View this post on Facebook

Posted 5 days, 10 hours ago

https://www.facebook.com/baydinwartanaroh/photos/a.737587052938668.1073741828.505996199431089/848598965170809/?type=1&relevant_count=1
View this post on Facebook

Posted 6 days, 1 hour ago

https://www.facebook.com/baydinwartanaroh/photos/a.737587052938668.1073741828.505996199431089/848276591869713/?type=1&relevant_count=1
View this post on Facebook
ေဗဒင္၀ါသနာအိုး ၏ ( ၂၃ .၁၀ .၂၀၁၄ မွ ၃၀ .၁၀.၂၀၁၄ ) အတြင္း ေဟာစတမ္း

တနဂၤေႏြ

အညံ့မ်ား ကင္းစင္၍ အလံုးစံုအဆင္ေျပေသာကာလဟု သတ္မွတ္သည္။ မိတ္ေဆြေကာင္း အကူအညီ 

မိမိစိတ္တိုင္းက် အရာရာျဖစ္မည္။ မိသားစုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေကာင္းသတင္း၊ တိုးတက္မႈသတင္း ႀကံဳမည္။ 

ျဖစ္ကတတ္ဆန္း အလြယ္တကူလုပ္၍ ဖ႐ိုဖရဲ ျဖစ္ေနသည္မ်ားအား စနစ္တက် ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ 

အဆင္ေျပသြားႏုိင္ေသာ အေနအထား ရွိသည္။ အႀကြားအဝါမ်ားလြန္းေသာ ဝန္းက်င္အတြင္း ဘဝကို ျဖတ္သန္း 

ေနရ မည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕၌ ေနအိမ္ အိပ္ခန္း၏ အေနာက္ေတာင္ေထာင့္တြင္ ႏွင္းဆီနီႏွစ္ပြင့္ ပန္းအိုးထိုးထားပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
တနလၤာ

မ်ားစြာေသာ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကုိ ႀကံဳၿပီးလွ်င္ လြန္စြာေအာင္ျမင္မည္။ 

ခက္ခက္ခဲခဲလုပ္ရေသာ ကိစၥမ်ားမွ အက်ဳိးေကာင္းခံစားရမည္။ မိမိ မူလစီစဥ္ထားသည္ကတစ္မ်ဳိး 

လက္ေတြ႕တစ္မ်ဳိး ဖ႐ိုဖရဲၾကားမွ လုပ္ကုိင္ရမည္။ မိမိအေပၚ အထက္စီးမွ ဆက္ဆံသူမ်ားကို 

ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္ ျပန္လည္တံု႕ျပန္ပါ။ ပစၥည္း ေလွာင္ျခင္း၊ ေစ်းကစားျခင္း မျပဳသင့္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕၌ ေနအိမ္တံခါးဝ၏ အတြင္းဘက္ လက္ကုိင္ဖုလံုးတြင္ အနီေရာင္ ဖဲႀကိဳးစခ်ည္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
အဂၤါ

အေျပာင္းအလဲႏွင့္ တိုးတက္မည္။ ဝန္းက်င္သစ္ႏွင့္ ဆက္ဆံရမည္။ 

ေငြေၾကးကံေကာင္းမည္။ စုေပါင္းလုပ္ ငန္း အက်ဳိးေပးမည္။ အလုပ္မ်ား ေန႕ေရႊ႕ ညေရႊ႕ ျဖစ္ေနမည္။ 

ခြန္အားစုိက္ထုတ္ၿပီး လုပ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ၿပီးသင့္သေလာက္ မၿပီး။ ထစ္ခနဲဆို ဝမ္းနည္းျခင္း၊ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ႀကံဳမည္။

 မဂၤလာကိစၥတစ္ခု သြားၿပီးမွ စိတ္ၾကည္ၾကည္လင္လင္ႏွင့္ အရာရာေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕၌ ေရတံခြန္ဓာတ္ပံု သို႕မဟုတ္ ပန္းခ်ီကားကုိ ေနအိမ္အနီးဝန္းက်င္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ဗုဒၶဟူး

ခရီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာကံေကာင္းမည္။ ေငြေၾကး အခါတိုင္းထက္ ပုိဝင္မည္။ 

နာမည္ေကာင္းႏွင့္ ေက်ာ္ၾကား မည္။ စိတ္ကူးထားသည္မ်ား အခိုင္အမာ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္။ 

ကုိယ္တိုင္ အခက္အခဲကိုသာမက သူတစ္ပါး ႀကံဳေတြ႕ေန သည့္ အခက္အခဲမ်ားကိုပါ သူမတူေအာင္

 ေျဖရွင္းႏုိင္မည္။ မိသားစု သို႕မဟုတ္ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္ ေငြ ကုန္ခံ၍ လုပ္ရမည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕၌ စပါးႏွံပံု ပန္းခ်ီကား သုိ႕မဟုတ္ ဓာတ္ပံုကုိ အနီးဝန္းက်င္တြင္ ထားပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ရာဟု

ကံျမင့္သည္။ မိတ္ေဆြေကာင္း အကူအညီရမည္။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ မည္။ 

ထူးျခားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ရွိမည္။ ကုိယ္ပုိင္စြမ္းအားႏွင့္ တုိးတက္မႈမ်ား ဖန္တီးႏုိင္စြမ္း ရွိသည္။ 

အလုပ္စီးပြားကိစၥမ်ား ရဲရဲေရွ႕တိုးလုပ္ကုိင္သင့္သည္။ မိသားစုစီးပြား တက္မည္။ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ား ေမတၱာေရး 

ကံျမင့္မားမည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕ညေနပုိင္း၌ ပုိင္ရွင္မဲ့ ေခြးေလ ေခြးလြင့္မ်ားအား အစာေကြၽးျခင္းျပဳပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ၾကာသပေတး

တစ္ေန႕ေန႕ျဖစ္ေတာ့မည္ဟု ႀကိဳတင္သိထားေသာ ျပႆနာကို ထိပ္တိုက္ေတြ႕မည္။ 

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထား ျခင္းေၾကာင့္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္လင့္ကစား ထပ္မံ၍ 

ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားပါ ျဖစ္ ေပၚ၍ စိတ္ပန္း လူပန္း ျဖစ္ မည္။ မေတာ္တဆ ထိရွမႈ ဂ႐ုစိုက္ရမည္။ 

တစ္ခုထက္မကေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ဦးေဆာင္ရမည္။ ခရီးကိစၥ မ်ား ေဆာင္ ရြက္အဆင္ေျပမည္။ 

မိသားစုတြင္ ၿခံ၊ ေျမ၊ ေနရာထုိင္ခင္းကိစၥ စကားေျပာ ရမည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕၌ ကတ္ျပားဝါတစ္ခုေပၚတြင္ မိမိအမည္ကုိ မင္နီျဖင့္ေရး၍ ေျမာက္အရပ္ကို မ်က္ႏွာ မူ၍ 

အျမင့္တင္ လိုရာဆႏၵျပဳပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ေသာၾကာ

ဖန္တီးမႈစြမ္းအား ျမင့္မားသည္။ က်န္းမာေရးအည့ံ ရွိမည္။ ေငြေၾကးကိစၥ စကားေျပာဆိုမႈ ေအာင္ျမင္မည္။ 

အခက္အခဲမ်ားအား ေက်ာ္လႊား၍ တက္လမ္းေပၚေပါက္မည္။ သူခိုး သူဝွက္ အႏၲရာယ္ သတိရွိပါ။ 

လမ္းခရီးတြင္ ပစၥည္းေပ်ာက္တတ္သည္။ ကုိယ့္ကိစၥမဟုတ္ဘဲ ေဆး႐ံုေဆးခန္းသုိ႕ သြားေရာက္ရျခင္းမ်ဳိး ရွိမည္။ 

ေဆြမ်ဳိးနီးစပ္ သူမ်ားအတြက္ စိတ္ပင္ပန္းရမည္။ ေရာင္းမွား ဝယ္မွား ျဖစ္တတ္သည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕၌ မိမိဆံပင္ပံုစံေျပာင္းပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
စေန

အလံုးစံု သတိရွိရမည့္ကာလ ျဖစ္သည္။ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ မိမိ အႀကံ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေႏွာင့္ေႏွးမည္။ 

ေငြဝင္ေသာ္လည္း မၿမဲ။ ယာဥ္ကားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အကုန္အက် မ်ားတတ္သည္။ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ 

လမ္းစည္း ကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာအခ်ဳိ႕ ေျဖရွင္းရမည္။ ပုိင္ဆိုင္မႈ၊ အျငင္းပြားမႈကိစၥမ်ား

 ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ ရမည္။ စီစဥ္ထားေသာခရီး ပ်က္မေယာင္ႏွင့္ ေႏွာင့္ေႏွးၿပီးမွ အလံုးစံု အဆင္ေျပသြားမည္။

 ပ်ဳိရြယ္သူမ်ား ေမတၱာေရးတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ ရွိမည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕၌ လမ္းေဘးမွ ေက်ာက္စရစ္ခဲသံုးခဲကုိ ေရႊေရာင္သုတ္၍ အျမင့္တြင္ တင္ထားပါ။

Posted 1 week, 1 day ago

Posted 1 week, 1 day ago

https://www.facebook.com/baydinwartanaroh/photos/a.737587052938668.1073741828.505996199431089/847210308643008/?type=1&relevant_count=1
View this post on Facebook

Posted 1 week, 2 days ago

https://www.facebook.com/baydinwartanaroh/photos/a.737587052938668.1073741828.505996199431089/846670522030320/?type=1&relevant_count=1
View this post on Facebook

Posted 1 week, 3 days ago

https://www.facebook.com/baydinwartanaroh/photos/a.737587052938668.1073741828.505996199431089/846236512073721/?type=1&relevant_count=1
View this post on Facebook

Posted 1 week, 4 days ago

https://www.facebook.com/baydinwartanaroh/photos/a.542784232418952.122074.505996199431089/845542498809789/?type=1&relevant_count=1
View this post on Facebook

Posted 1 week, 5 days ago

https://www.facebook.com/baydinwartanaroh/photos/a.542784232418952.122074.505996199431089/844938452203527/?type=1&relevant_count=1
View this post on Facebook

Posted 1 week, 6 days ago

https://www.facebook.com/baydinwartanaroh/photos/a.542784232418952.122074.505996199431089/844409772256395/?type=1&relevant_count=1
View this post on Facebook

Posted 2 weeks ago

https://www.facebook.com/baydinwartanaroh/photos/a.542784232418952.122074.505996199431089/843884625642243/?type=1&relevant_count=1
View this post on Facebook

Posted 2 weeks, 1 day ago

https://www.facebook.com/baydinwartanaroh/photos/a.542784232418952.122074.505996199431089/843294922367880/?type=1&relevant_count=1
View this post on Facebook

Posted 2 weeks, 2 days ago

https://www.facebook.com/baydinwartanaroh/photos/a.542784232418952.122074.505996199431089/842701292427243/?type=1&relevant_count=1
View this post on Facebook
Virus Link ေတြကို မႏွိပ္မိပါေစနဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြသိေအာင္ Share ေပးၾကပါ
===========================================

ကာတြန္းေျပာင္းတဲ့ပံုေလးကိုနဲ ့လာတဲ ့ဗိုင္းရပ္စ မကလစ္မိပါေစနဲ ့ဗ်ာ...ခုဏက ပံုတင္မရလို ့....
ဒါကမိမိအေကာင့္ကိုခိုးယူမဲ ့... ေပခ်္ ့အတု လင့္အတုကလာတဲ ့စာ 
Account ေတြ ဟက္ေနတာ....အဲဒိ အဝင္စာမ်က္ႏွာအတုမွာ
မိတ္ေဆြတို႔ရဲ႕email နဲ႔ password မ်ား ႐ိုက္ဝင္ၾကည့္တာနဲ႔
Page အတုရဲ႕ ဆာဗာမွာ မွတ္လိုက္ပါၿပီ....
တကယ္ေတာ့ ဝင္လို႔ေတာ့ရမွာမဟုတ္ပါဘူး....ဒီလိုနည္းနဲ႔ လွည့္စားၿပီးေတာ့
အေကာင့္ေတြ ဟက္ယူၾကတာပါ....
ယခုရက္ပိုင္း..ဗိုင္းရပ္စလင့္ေတြ ဂရုေတြထဲအရမ္း၀င္ေနတယ္..
လင့္ေတြကို မကလစ္မိေစဖို သတိထားေစခ်င္ပါတယ္...။
အရင္ကေတာ့ Sex ေနာက္ပိုင္းစိတ္၀င္စားစရာ ကာတြန္းပံု..အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ ့၀င္ေရာက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္..။
ဗိုင္းရပ္စလင့္ေတြ နွိပ္မိသူဟာ..တပါတ္အတြင္းအေကာင့္ေတြ ဘမ္းခံရပါလိမ့္မယ္...။

အမ်ားစုက ဂရုကေနတဆင့္ ကူးတာျဖစ္ပါတယ္...ဂရု ပိုစ့္ကိုခ်က္ေအာက္လုပ္ထားေသာဂရုမ်ားမွသာလင့္မျပန္ ့မွာျဖစ္ပါတယ္....။

ေဗဒင္၀ါသနာအိုး

Posted 2 weeks, 2 days ago

https://www.facebook.com/baydinwartanaroh/photos/a.542784232418952.122074.505996199431089/842510302446342/?type=1&relevant_count=1
View this post on Facebook

Posted 2 weeks, 3 days ago

https://www.facebook.com/baydinwartanaroh/photos/a.542784232418952.122074.505996199431089/842236825807023/?type=1&relevant_count=1
View this post on Facebook
အမွတ္တရ 3D အရုပ္ေလးေတြ လုပ္လို႕ရတဲ့ Page ေလးပါ ။
https://www.facebook.com/ygngift

အမွတ္တရပံုရိပ္မ်ား.... သိလိုသည္မ်ားႏွင့္ Order မွာလိုသည္မ်ားကို Massage Box မွ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္ ။

Posted 2 weeks, 3 days ago

Touch Hearts Gift Shop
View this post on Facebook

Posted 2 weeks, 4 days ago

https://www.facebook.com/baydinwartanaroh/photos/a.542784232418952.122074.505996199431089/841569732540399/?type=1&relevant_count=1
View this post on Facebook

Posted 3 weeks ago

https://www.facebook.com/baydinwartanaroh/photos/a.542784232418952.122074.505996199431089/839625012734871/?type=1&relevant_count=1
View this post on Facebook

Posted 3 weeks, 1 day ago

https://www.facebook.com/baydinwartanaroh/photos/a.542784232418952.122074.505996199431089/839010976129608/?type=1&relevant_count=1
View this post on Facebook