ကမာၻ႕ နာမည္ၾကီး မ်ား

Yingluck
The White House
Barack Obama
Michelle Obama

ျမန္မာ႔ နာမည္ၾကီး ပုဂၢိဳလ္မ်ား

U Tay Za

ရုပ္သံ FM လိုင္းမ်ား

4 Digital TV
SKY Net - dth/mps
Channel 7
Myanmar Satellite Team
MRTV 4

စာေရးဆရာမ မ်ား

ဂ်ဴး
Kyi Aye
Nine Nine Sanay