ကမာၻ႕ နာမည္ၾကီး မ်ား

Barack Obama
The White House
Yingluck
Michelle Obama

ျမန္မာ႔ နာမည္ၾကီး ပုဂၢိဳလ္မ်ား

U Tay Za

စာေရးဆရာမ မ်ား

Nine Nine Sanay
Kyi Aye
ဂ်ဴး