ကမာၻ႕ နာမည္ၾကီး မ်ား

Yingluck
Barack Obama
The White House
Michelle Obama

ျမန္မာ႔ နာမည္ၾကီး ပုဂၢိဳလ္မ်ား

U Tay Za

ရုပ္သံ FM လိုင္းမ်ား

FM Bagan
Mandalay FM
TV Guide Journal
The Model Academy
Channel 7

စာေရးဆရာမ မ်ား

Kyi Aye
ဂ်ဴး
Nine Nine Sanay