ရုပ္သံ FM လိုင္းမ်ား

Cherry FM
MOI Webportal Myanmar
Mandalay FM
Channel 7
Mrtv-4 International

စာေရးဆရာမ မ်ား

Nine Nine Sanay
Kyi Aye
ဂ်ဴး