ရုပ္သံ FM လိုင္းမ်ား

FM Bagan
SkyNet Sports Channel
Mandalay FM
Mrtv-4 International
Cherry FM

စာေရးဆရာမ မ်ား

Nine Nine Sanay
ဂ်ဴး
Kyi Aye