ကမာၻ႕ နာမည္ၾကီး မ်ား

Michelle Obama
Barack Obama
The White House
Yingluck

ျမန္မာ႔ နာမည္ၾကီး ပုဂၢိဳလ္မ်ား

U Tay Za

ရုပ္သံ FM လိုင္းမ်ား

MOI Webportal Myanmar
Mandalay FM
Mrtv-4 International
FM Bagan
TV Guide Journal

စာေရးဆရာမ မ်ား

ဂ်ဴး
Kyi Aye
Nine Nine Sanay

ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

NLD Chairperson
The 88 Generation - Public Relation
NLD Shwegu
NLD Yankin
NLD Congress